Nieuws

HomeGeen categorieBijzonder uitstel Belastingdienst

Bijzonder uitstel Belastingdienst

Het is mogelijk bijzonder uitstel van betaling met een online formulier aan te vragen. Dit meldt de Belastingdienst.

Ook is het mogelijk om automatisch in 1 keer uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen aan te vragen. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend.

Het formulier kan met behulp van DigiD worden ingevuld. Dit geldt zowel voor eenmanszaken en zzp’ers als voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. In het laatste geval kan de werknemer of fiscaal dienstverlener met zijn eigen DigiD inloggen. Het DigiD zal verder niet worden gebruikt en niet worden opgeslagen. Op het formulier moet een RSIN of BSN worden ingevuld. Van die gegevens zal voor het uitstek worden uitgegaan.
Wat gebeurt er na ontvangst van het verzoek

De Belastingdienst verwerkt het verzoek zo snel mogelijk. Men mag de betaling van deze belastingaanslagen 3 maanden uitstellen. Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de bovenstaande termijn waarvoor de Belastingdienst de invordering stillegt, Het is niet nodig voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.
Boetes

Het kan zijn dat men een boete krijgt als de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaald wordt vanwege de coronacrisis. Dan draait de Belastingdienst deze boete automatisch terug. Vanaf welk moment dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk. Het is niet nodig om deze boete te betalen en het is ook niet nodig om een bezwaarschrift te versturen.
Schriftelijke ontvangstbevestiging

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek. Maar omdat de Belastingdienst heel veel aanvragen verwacht, kan dat enige tijd duren.
Let op!

Blijf wel op tijd aangifte doen. Alleen dan is het aanvragen van uitstel van betaling mogelijk.
Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden kan ook. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling en geef aan dat door de uitbraak van corona er betalingsproblemen zijn.

Stuur het verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

De Belastingdienst behandelt het schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek.

Meer informatie: Belastingdienst, 1 april 2020

 

bron: Taxence.nl