Nieuws

HomeGeen categorieKom in actie voor rechtsherstel (bericht van de Bond voor Belastingbetalers)

Kom in actie voor rechtsherstel (bericht van de Bond voor Belastingbetalers)

Wilt u rechtsherstel in de box 3-zaak dan moet u nu zelf in actie komen. Op Prinsjesdag heeft staatsecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de groep van 1 miljoen niet-bezwaarmakers in de box 3-procedure, niet in aanmerking komt voor financiële compensatie. Dit besluit komt op 5 en 6 oktober tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer aan de orde. Het is zaak nu de Kamerleden te attenderen op het onrecht van het kabinetsbesluit. U kunt hier het verschil maken met ons.

 

Mail uw volksvertegenwoordiger

U kunt ons helpen door de woordvoerder Financiën van uw politieke partij in de Tweede Kamer een e-mail te sturen. Dit is nu meer dan ooit nodig. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de impact. Vraag daarom ook aan mensen in uw omgeving om actie te ondernemen. Wij weten van de Kamerleden dat zij verbluft zijn over de vele reacties uit uw kring en dat dit impact heeft.

U kunt het emailadres van uw volksvertegenwoordiger via deze link vinden. Stuurt u zo spoedig mogelijk een bericht, maar bij voorkeur voor dinsdag 4 oktober.

Hoe kunt u ons en uzelf helpen? 

Door het besluit van het kabinet dreigen 1 miljoen spaarzame burgers te worden uitgesloten van financiële compensatie. De Bond voor Belastingbetalers tracht zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om de leden van de Tweede Kamer te benaderen, dus zeker ook uw hulp is essentieel. Stuurt u onze nieuwsbrief alstublieft door naar buren, familie en vrienden en vraag hen ook in actie te komen en een e-mail te sturen aan hun volksvertegenwoordiger.

In de afgelopen 8 jaar steunden velen van u ons. Ik ben hen zeer dankbaar. Nu rekenen wij ook op uw hulp!

Dank voor uw steun!

https://bondvoorbelastingbetalers.nl