Nieuws

HomeMedisch specialistGebruikelijk loon medisch specialisten voor 2018 vastgesteld

Gebruikelijk loon medisch specialisten voor 2018 vastgesteld

Op 23-01-2018 heeft de belastingdienst het volgende bericht gepubliceerd:

Wij hebben het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 vastgesteld. Het gebruikelijk loon is € 130.950, eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds.

Om het gebruikelijk loon vast te stellen zijn wij uitgegaan van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor medisch specialisten is dat het loon op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Deze regeling is onderdeel van de cao Ziekenhuizen 2017-2019.

Het loon voor een medisch specialist is volgens deze cao € 174.600. In dit bedrag is al rekening gehouden met de verhogingen per 1 juli 2017 en 1 juli 2018. Als de medisch specialist de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt, wordt dit loon verhoogd met die bijdrage (=x).

Daarmee wordt het gebruikelijk loon voor een medisch specialist in 2018:

  • 75% van € 174.600 = € 130.950
  • 75% van (€ 174.600 + x) = € 130.950 + 0,75 * x (als de medisch specialist de bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt)

Een lager gebruikelijk loon is alleen mogelijk als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er verschil in loon is op basis van anciënniteit of inschaling.

Wat opvalt is da de belastingdienst nu een toeslag opneemt als de medisch specialist de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt. Dat is in bijna alle gevallen natuurlijk zo. Dit bedrag kan als negatief loon in de aangifte inkomstenbelasting worden verwerkt. Echter het is de vraag of het wel terecht is dat de belastingdienst het volledige bedrag van de SPMS premie meerekent. In de cao ziekenhuizen 2017-2019 wordt namelijk op pagina 31 beschreven dat de werkgever voor 50% de premie voor zijn rekening neemt. Het zou dan voor de hand liggen om dan ook de SPMS premie voor 50% te tellen in de berekening van het gebruikelijk loon.

Post Tags -